Swyddogaeth ariannol llawn ar gyfer Busnesau Lletygarwch

  Gwelwch eich busnes yn tyfu a ffynnu gyda’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch o fewn ein Swyddogaeth Ariannol gyfan. O Gadw Cyfrifon, i Restr Cyflogau, Ffurflenni Treth a Gosod Targedau mae’r cyfan yn cael ei drin yma!

  Gwnewch eich bywyd yn haws, a’ch busnes yn fwy ystwyth ac effeithlon drwy weithio gyda datryswyr problemau, chyflwyno prosesau, systemau, ac awtomeiddio; sy’n eich galluogi i wneud penderfyniadau busnes yn seiliedig ar wybodaeth amser rêl.

  YDYCH CHI’N MANTEISIO I’R EITHAF AR BOTENSIAL LLAWN EICH BUSNES LLETYGARWCH?

   

  Gall ein Prawf Iechyd Ariannol Busnes Lletygarwch eich helpu i gael dealltwriaeth ddyfnach o’ch sefyllfa ariannol bresennol, nodi cyfleodd i fanteisio i’r eithaf a chyrraedd potensial llawn eich busnes lletygarwch.

  Trwy gymryd y Prawf Iechyd Ariannol, byddwch yn darganfod eich sgôr iechyd ariannol presennol a derbyn cyngor y gellir ei roi ar waith, a allwch ei ddefnyddio er mwyn cael canlyniadau pendant heddiw.

  Dim chwarae cwmpas, dim sỳms, atebwch rai cwestiynau syml iawn ia/na i gael cyngor gweithredol am ddim mewn llai na 4 munud. Mae’n amser i…

  • Deall cyllid eich busnes
  • Gweithio ar delerau eich hun
  • Cael rheolaeth dros llif-arian
  • Fod yn effeithlon o ran Treth

   

  Cymerwch y Prawf Iechyd Ariannol Busnes Lletygarwch!

  Mae Cyfrifwyr EOG yn helpu busnesau

   

  Ni fyddwch yn ofn y ffigyrau ddim mwy! Mae Cyfrifwyr EOG yn darparu’r offer i gymryd rheolaeth dros eich cyllid.

   

  Cadwech ‘HM Revenue and Customs and Companies House’ yn hapus; rydym yn defnyddio technoleg ddiweddaraf a phrosesau wedi’u hymgorffori i gasglu a phrosesu data ar gyfer Cyfrifon statudol, Rhestr cyflogau a Dychweliadau TAW.

  Gall ei’n wasanaethau Cynghori helpu eich busnes dyfu, Gallwch ddewis niferoedd o wasanaethau gwahanol wrth i’ch busnes datblygu.

   

  Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth sy’n broffesiynol, ond yn bersonol, rydym yn deall eich busnes, ond rydym hefyd yn gwybod enw eich ci! Datrys problemau ac adnabod eich pwyntiau “poenus” yw’r hyn rydyn ni’n ei wneud orau; mae ein cam darganfod yn ein helpu i nodi lle gallwn eich helpu fwyaf, fel y gallwch fwrw ymlaen â’r hyn rydych chi’n ei wneud orau – rhedeg a thyfu eich busnes!

  Felly, os ydych chi’n berchen ar fusnes ac yn edrych i dyfu, ac eisiau systemoli’ch swyddogaeth gyfrifeg, deall eich ffigyrau a chael gwybod am unrhyw newidiadau, yna ni yw’r cyfrifwyr i chi.

   

  Fydda ni yn ffit dda i’n gilydd?

  Gall dod o hyd i’r cyfrifydd perffaith i’ch busnes newid y gêm yn llwyr. Mae’n hanfodol eich bod yn dewis y tîm sydd yn ffit ragorol i’ch helpu i gyflawni eich nodau.

  Os ydych yn berchennog busnes sy’n dymuno tyfu eich busnes lletygarwch, mae angen i chi gael Cyfrifwyr EOG wrth eich ochr.

  Mae’r rhan fwyaf o’n cwsmeriaid wedi dechrau eu busnes oherwydd ei fod yn angerddol am eu diwydiant, ac roeddent eisiau derbyn yr holl fanteision sy’n dod gyda rhyddid ariannol.

  Yn anffodus, er gwaethaf y brwdfrydedd, egni, a’r arbenigedd sydd ganddynt yn eu crefft, nid yw llawer o berchnogion busnes yn gosod targedau clir a diffiniedig ac nid oes ganddynt y cynllun, systemau ar waith i gyflawni eu nodau. I eraill, yn syml nid ydynt yn deall y rhifau.

  Dewch dros y rhwystrau hyn a buddiwch o wybodaeth ddiwydiannol Cyfrifwyr EOG, a’i ymrwymiad di-dor i’ch llwyddiant.

  Ymuno a chyfrifwyr EOG mewn pedwar cam syml

  Nid oes unrhyw reswm i boeni am adael eich cyfrifydd presennol

  Mae’r broses drosglwyddo’n syml ac fe wnawn gysylltu â’ch cyfrifydd blaenorol ar eich rhan chi a gofalu am drosglwyddo’r data.

  O archebu’r ‘discovery call’ i lenwi’ch Dychweliad TAW, rydym yn hoffi meddwl amdano fel taith, nid cyrchfan.

  1

  Dod o hyd i’r cyfrifydd cywir

  Ai ni yw’r cyfrifwyr rydych chi wedi bod yn chwilio amdanynt? Edrychwch ar ein Blogiau, Tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol, ac Adborth gan ein cleientiaid. Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gyda pherchnogion busnes arloesol ac uchelgeisiol.

  Mae dewis y cyfrifydd cywir yn hanfodol i’ch llwyddiant. Gall cael y tîm iawn o’ch cwmpas wneud byd o wahaniaeth. Mae adeiladu tîm sy’n canolbwyntio ar weledigaeth gyffredin yn golygu bod gennych well siawns o gyflawni’r nodau rydych chi’n eu gosod.

   

  2

  Archebu ‘Discovery Call’

  Sgwrs anffurfiol am eich busnes yw ‘Discovery Call’ gan EOG. Mae’n caniatáu i ninnau, a chithau, benderfynu os ydym yn gweddu’n dda i daith eich busnes.

  Mae ein galwad darganfod yn ffordd wych i ni ddeall beth sy’n gweithio’n dda, yr heriau rydych chi’n eu hwynebu a sut gallwn ni eich helpu chi i oresgyn yr heriau hynny.

  Bwcio 'Discovery Call'

  3

  ‘Proposal Meeting’

  Yn ystod y Cyfarfod byddwn yn ymchwilio’n ddyfnach i’ch nodau personol a busnes, yn eich helpu i oresgyn eich rhwystrau ac alinio ein gwasanaethau â’ch anghenion.

  Erbyn diwedd y cyfarfod byddwch yn cerdded i ffwrdd gyda phecyn sydd wedi cael ei brisio yn bersonol i chi!

  4

  I ffwrdd a ni!

  Ni allai ymuno a ni fod yn symlach! Mae ein proses ymuno yn cael gwared ag unrhyw beth sydd ar eich meddwl! Felly, gallwch fod yn hyderus eich bod mewn dwylo diogel, rydym yna i chi bob cam o’r ffordd.

  Geiriau caredig gan ein cwsmeriaid

  Brione MacMillan – Ty Coch Inn (voted one of the top 10 beach bars in the world!)

  “Both Rhys and Marcia have been a huge support to us and I cannot commend them to you highly enough. Their help and guidance is invaluable”

  Donna –  Meithrinfa Hen Ysgol Day Nursery

  “As my business has grown over the last three years, and I now employ 18 staff members, EOG Accounting have saved me time and money by moving forward to a new digital system.

  Rhys always takes the time to thoroughly explain things clearly and is always ready to answer any questions. I could not recommend Rhys enough to any growing business”

  Mark Gardner – Beach Front Cafe, Swn Y Mor, Criccieth

  “Very progressive young accountant, always looking to the future and how he can help your business. I would highly recommend Edwards services to anyone considering using them. Free cup of tea during every meeting as well!”.

  © 2024 Edwards of Gwynedd.

  Rhif y cwmni: 11869264

  Rhif VAT: 344558189

  Rhif aelodaeth ACCA : 3698739

  Website bygloversure